Jdi na obsah Jdi na menu
 


foto.pustimer@centrum.cz.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Bioplynová stanice

občan,28. 7. 2011 21:22

Vážení spoluobčané,
otevírám další problém, který se bude velmi dotýkat celé naší obce - pokud dovolíme - a tím je plánovaná výstavba bioplynové stanice v těsné blízkosti naší obce . Vyzývám Vás - zajímejte se, prosím o toto téma a pokud máte tu možnost, najděte si potřebné informace o již realizovaných bioplynových stanicích v ČR na internetu. Dozvíte se, jak tyto bioplynové stanice fungují a zatěžují ovzduší zápachem a to nejsou leckde vystavěny tak blízko obce, jako je záměr v Pustiměři. Mám obavy, že zápach z tohoto plánovaného zařízení postihne celou naši obec, která se v současné době začala slibně rozvíjet.
Nezůstávejte k tomuto tématu lhostejní a přečtěte si např. o záporných stanoviscích obce Lány, která se zuby-nehty brání výstavbě BPS (bioplynové stanice) a to by měla být v daleko větší vzdálenosti od nejbližší obce (cca 1,5 km), nebo o negativních zkušenostech v obci Vítkov-Klokočov (stížnost na nesnesitelný zápach měla i reportáž na televizi NOVA), nebo BPS Kněžice, či Velký Karlov.
Dalším negativním důsledkem ve většině případů je i pokles ceny pozemků a nemovitostí - jedná se tedy i o Vaše případné peníze.
Nenechme si zničit už tak dostatečně zničené životní prostředí!

Re: Bioplynová stanice

Admin,28. 11. 2011 20:56

Bioplynka snad u nás zatím nebude, ale o dva kilometry dál vyroste něco podobného, kde budou pálit bioodpad z celého okresu.

http://info-vyskov.cz/index.php?s=701&akt=697

Budeme žít v Pustiměři zdravě ?

Admin,8. 12. 2010 21:19

http://www.denik.cz/ekonomika/firma_odpad.html

kontakt

Administrator,5. 2. 2010 9:01

foto.pustimer@centrum.cz.

Prosím o kontakt na admina

dadarila,9. 1. 2010 11:26

Dobrý den, admine, mohu na vás dostat kontakt?
Knihovna Pustiměř,www.knihovnapustimer.wz.cz, díky :-)

Informace ve věci petice občanů

Administrátor,20. 1. 2009 21:25

Informace ve věci petice občanů Pustiměře a přilehlých obcí obcí proti stavbě plyno parní retorty firmou Technologie pro nakládání s odpady, s.r.o.

Dne 29 října 2008 jsme za petiční výbor odeslaly na níže uvedené adresy tento text:
„V příloze Vám zasíláme petici občanů Pustiměře a přilehlých obcí proti rozšiřování spalovny odpadu na katastru obce Pustiměř. Jedná se stavbu plyno parní retorty firmou Technologie pro nakládání s odpady, s.r.o.,, která navýší objem spalovaného vysoce nebezpečného odpadu v samotné spalovně Ekotermex.
Zároveň požadujeme zřízení stálého monitoringu ovzduší v širším okolí nezávislou firmou, jehož výsledky by byly zveřejňovány. Občané nemají možnost získat žádné informace o dodržování emisních limitů spalovny. V dnešní době zvyšování znečišťování ovzduší je tato problematika jistě aktuální.
Předem děkujeme, že se naší peticí budete zabývat a věříme, že nám pomůžete tento problém zdárně vyřešit.“
Doručovací adresy:
1) Krajský úřed Jihomoravského kraje
Odbor životního prostředí
2) Ministerstvo životního prostředí, Praha
3) RNDr. Miroslav ROKOS
OVSS VII, Brno

Ze dne 15. 12. 2008 byl z Ministerstva životního prostředí, Praha odeslán dopis, který sděluje, že příslušné orgány zašlou svá stanoviska k dané dokumentaci a tato stanoviska bude správní úřad brát v úvahu při svém rozhodování. Tedy pouze potvrzení standardního postupu, snad jen až na ubezpečení, že naše petice bude zohledněna.
Zmiňovaný monitoring ovzduší byl kladně přijat, ale počet a rozmístění stávajících měřících lokalit v Jihomoravském kraji již odpovídá daným předpisům. Ve věci zřízení lokálního měření kvality ovzduší bylo odvolání na nařízení vlády č. 597/2006 Sb. a na ČHMÚ.

Dne 24. listopadu 2009 byl odeslán z Krajského úřadu Jihomoravského kraje, Odbor životního prostředí, Brno dopis, ve kterém je popisován princip provozu plyno parní retorty. Dále je podrobněji popsán vlastní provoz ve spalovně EKOTERMEX, její vybavení moderní technologií a měření výstupních emisí do ovzduší a ubezpečení, že plnění emisních limitů bude zajištěno i při spalování dalšího odpadu z retorty. Kompetentním orgánem v řízení ve věci posouzení dopadů realizace záměru bude vyjádření krajského úřadu, Odboru životního prostředí, OVSS VII Brno. Jejich odpověď jsme neobdržely.
Je zde ale zmíněna skutečnost, že největším zdrojem nebezpečných a škodlivých látek včetně dioxinů je spalování odpadů v domácích topeništích, zejména odpadů s obsahem chloru. Tato problematika je výrazná právě v současném období, kdy je naše obec stále pod příkrovem spalinového kouře z nejrůznějších zdrojů.

Soukromá firma Technologie pro využívání odpadů neustále usiluje o uskutečnění svého záměru zřídit plyno parní retortu na katastru obce Pustiměř v areálu spalovny Ekotermex.
Její snahou je sejít se s občany, se kterými se prý chce nějak dohodnout, aby neměli námitky proti výstavbě retorty. Občané Pustiměře a přilehlých obcí však už jednou svůj názor projevili a není důvod, proč by jej měli měnit. Všechny informace o provozu retorty již byly uveřejněny, není pochyb o tom, že jde o další zdroj zněčišťování ovzduší a okolí.
Uvedené dopisy jsou k nahlédnutí na Obecním úřadě Pustiměř, další informace taktéž.
Za petiční výbor: Ing. Jana Mrázová
Zora Dlouhá

Požár skladu Ekotermex

Administrátor,3. 11. 2008 21:38

http://www.hasicidrnovice.cz/f1_2005_6.php

Linka na výrobu paliv

Administrátor,25. 10. 2008 22:05

http://www.cenia.cz/eia/download/view=eia_cr&id=JHM619&file=oznameniDOC

Životní prostředí

Administrátor,25. 10. 2008 21:56

Sem můžete psát co se vám líbí, nebo co je špatně.

Nevhodné příspěvky budou smazány.